Baş Dönmesi (Vertigo)

Token Sale

Vertigo tanım olarak çevredeki nesnelerin , odanın döndüğü hissinin yaşandığı bir hareket ilüzyonu olarak tarif edilebilir. Vertigo bir hastalık değil bir bulgudur yani karın ağrınız olduğunda buna sebep olabilecek birçok hastalık olabileceği gibi Vertigo bulgusuna da sebep olabilecek birçok hastalık vardır. Vertigo çoğunlukla ciddi hastalıkların belirtisi olmasa da yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan bir durumdur.
Vertigo tedavisinde en önemli adım doğru tanının koyulmasıdır doğru tanı için öncelikle hastanın şikayetlerinin dinlenmesi gerekir. Hastanın şikayetleri büyük oranda bize hastalık ile ilgili ipuçları verse de ayırıcı tanı için bazı testlere ihtiyaç vardır.
VNG (videonistagmografi), kalorik test, V-HIT testi gibi ileri teknolojinin kullanıldığı testler baş dönmesine sebep olan hastalıkların belirlenmesinde ve doğru tanı koymakta bizim elimizdeki en güçlü testlerdir.

Token Sale

Tekrarlayan vertigoya en sık sebep olan hastalıklar şunlardır:

  1. BPPV(pozisyonel vertigo)
  2. Meniere hastalığı
  3. Migrenöz vertigo
Roadmap

BPPV (Pozisyonel vertigo)

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)-Kulakta Kristal oynaması

Baş dönmesi şikayeti olan hastalığın çoğunun yaşadığı pozisyonel vertigonun nedeni, kulaktaki denge kanallarında biriken Kalsiyum kristalleridir. Bu rahatsızlıkta genellikle eğilip kalkıldığında, ya da yatakta sağdan sola soldan sağa dönerken şiddetli bir baş dönmesi yaşanır. Bu rahatsızlığın beyinle bir ilgisi olmayıp Kulak Burun Boğaz hekimlerince tedavi edilmektedir.

Bu hastalığın çoğunlukla kendiliğinden çok kısa sürede geçtiği gözlemlenirken, kimi zaman da Kulak Burun Boğaz hekimleri tarafından yapılan çeşitli pozisyon manevraları ile Kalsiyum Kristalleri orijinal pozisyonlarını alırlar.

Roadmap
team

Meniere hastalığı

Meniere hastalığına iç kulak sıvılarının basınç artışı neden olmaktadır. Bu basınç artışının nedeni henüz net olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi iç kulak sıvılarının boşaltım kanallarının tıkanmış olması ya da atılan sıvının üretilenden az olması neden olabilmektedir.

Baş dönmesi, kulakta uğultu, dolgunluk hissi ya da dalgalı işitme kaybı bu hastalığın belirtilerindendir. Bunların yanında bulantı, çarpıntı, ishal, terleme, kusma ve hatta ölüm korkusu da yaşanabilir.

Meniere hastalığının teşhisi zor olsa da hastanın anlattıklarının yanısıra düzenli takip, muayene ve tetkikler ile teşhis koyulur.

Bu hastalığın tedavisinde öncelikle ani baş dönmesinin tedavisi yapılıp, basınç artışını önleyici tedbirler alınır ve gerekirse cerrahi tedaviler yapılır.

team
Partners

Migrenöz vertigo (Baş ağrılı vertigo)

Vestibüler Migren (Migrenöz Vertigo, Baş Ağrılı Vertigo)

Migrenöz vertigo sıklıkla Sinüzit ve Pozisyonel vertigoyla karıştırıldığından tanısı zor konmaktadır.

Bu hastalıkta baş dönmesine baş ağrısı eşlik edebilir, ışık ve ses hassasiyeti, algı bozuklukları yaşanabilir. Bu hastalığın tanısının konulmasında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları ile Nöroloji uzmanlarının birlikte çalışması fayda sağlar.

Migrenöz vertigoda kanıtlanmış bir tedavi yoktur. Öncelikli amaç migren atakların sıklığını azaltmaktır. Dolayısıyla bu atakları tetikleyici; aşırı stres, parlak ışık, yoğun koku ve ses gibi uyaranlardan uzak durmak gerekir. Bunun yanında çeşitli ilaçlarla da hastalığın etkilerinin azaltılması amaçlanır.

Partners